ثبت و چاپ آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

چاپ آگهی روزنامه

جامع ترین مقالات مربوط به آگهی روزنامه ها

رپرتاژ آگهی در روزنامه

رپرتاژ آگهی در روزنامه : رپرتاژ آگهی، خبری است که محتوای تبلیغاتی دارد.
در این نوع از تبلیغات سازنده با انتخاب عنوانی مناسب می تواند مخاطب را مجاب کند که در حال شنیدن یا تماشای یک خبر عادی می باشد در حالی که پیام تبلیغاتی در پس زمینه خبر به نمایش در می آید و تاثیر خود را می گذارد.

ادامه مطلب »

تبلیغات در روزنامه

تبلیغات در روزنامه : از آگهی جهت اطلاع رسانی استفاده می شود و اغلب صاحبان کسب و کار با کمک انواع گوناگون آگهی تبلیغاتی اقدام به انتشار پیام بازاریابی خود در روزنامه ها، تلویزیون، بیلبوردها و… می نمایند.

ادامه مطلب »

آگهی تسلیت

آگهی تسلیت : همانطور که از نام این آگهی پیداست، شامل پیام تسلیت فرد یا سازمانی به فرد یا سازمان دیگر، اعلان عزا، اطلاع رسانی خبر فوت و یا اطلاع رسانی مراسم عزا در پی فوت یک فرد یا افرادی می باشد.

ادامه مطلب »

آگهی تبریک

آگهی تبریک : همانطور که از نام این آگهی پیداست، شامل پیام تبریک فرد یا سازمانی به فرد و سازمان دیگر در پی انتصاب، کسب موفقیت، قبولی، رویداد و مناسبت و ایام خاطره انگیز می باشد.

ادامه مطلب »

آگهی ثبت شرکت و تغییرات

آگهی ثبت شرکت و تغییرات : به کلیه مراحل رسمی شدن شرکت، ثبت شرکت می گویند و پس از ثبت شرکت هر تغییراتی که در مفاد شرکت انجام می شود باید در قالب آگهی تغییرات شرکت در روزنامه چاپ گردد.

ادامه مطلب »

آگهی تاسیس انجمن صنفی

آگهی تاسیس انجمن صنفی : تشکیل انجمن های صنفی توسط کارگران و کارفرمایان نقش بسیار مهمی در راستای حمایت از منافع شغلی و نظم بخشیدن به روابط میان کارگران و کارفرمایان دارد که برخی مراحل آن باید در روزنامه کثیرالانتشار چاپ گردد.

ادامه مطلب »

آگهی دعوت مجمع

آگهی دعوت مجمع : آگهی دعوت مجمع عمومی برای شرکت های سهامی حداقل یک بار در سال برگزار می شود. اطلاع رسانی برای شرکت کردن افراد در این مجمع از طریق انتشار آگهی صورت می گیرد.

ادامه مطلب »

آگهی تحدید حدود

آگهی تحدید حدود : آگهی تحدید حدود عبارت است از آگهی رسمی که به وسیله اداره ثبت صلاحیت دار منتشر می شود و هدف آن آگاهی مردم است از این موضوع که ملک معینی از طرف شخص یا اشخاص معینی مورد تقاضای ثبت واقع شده است تا هر کس ادعا یا اعتراض به آن تقاضا دارد در مورد قانونی دادخواست بدهد.

ادامه مطلب »

آگهی تعیین تکلیف

آگهی تعیین تکلیف : آگهی تعیین تکلیف در راستای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های “فاقد سند رسمی” در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می گردد.

ادامه مطلب »

آگهی ابلاغ رای

آگهی ابلاغ رای : ابلاغ از طریق نشر آگهی، در شرایطی انجام می شود که خوانده دعوی، مجهول المکان است. در این شرایط، خواهان می بایست با پرداخت هزینه نشرآگهی مجهول المکان به یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، اقدام به انتشار مفاد ابلاغیه در یک روزنامه نماید.

ادامه مطلب »
چاپ آگهی روزنامه
چاپ آگهی در روزنامه، آگهی مفقودی، آگهی مفقودی مدرک تحصیلی، برگ سبز خودرو، سند کمپانی، کارت خودرو، کارت ماشین، گواهینامه، کارنامه تاکسیرانی، کارت هوشمند راننده، کارت نظامی، گذر نامه، پاسپورت،  پایان خدمت، کارت ملی، شناسنامه، کارت تردد، کارت شناسایی، کارت دانشجویی، مدرک دیپلم، بیمه نامه، کارت بیمه، کارت سوخت، جواز کسب، جواز سلاح، مجوز سلاح، کارت بانکی، کارت عابر، آگهی مفقودی پروانه بهره براری، پروانه تاسیس، پروانه نظام پزشکی، پروانه تولید، پروانه کسب، آگهی مفقودی جواز ساخت، جواز بهره برداری، جواز استخراج، سند ملک، سند زمین، سند باغ، سند آپارتمان، سند ششدانگ، آگهی انحصار وراثت، حصر وراثت، آگهی مزایده، آگهی مناقصه، آگهی دعوت به مجمع عمومی، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی، آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه، دعوت به مجمع عمومی فوق العاده، دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، آگهی تاسیس انجمن صنفی، تاسیس انجمن صنفی تخصصی، تاسیس انجمن صنفی تخصصی کارگری، تاسیس انجمن صنفی تخصصی کارفرمایی، اطلاعیه انجمن صنفی، آگهی ابلاغ رای، ابلاغ طلاق، ابلاغ رای دادرسی، ابلاغ رای دادگاه، ابلاغ رای شورا، ابلاغ رای شورای حل اختلاف، ابلاغ رای هیئت بدوی، ابلاغ رای هیئت داوری، آگهی تحدید حدود، تعیین تکلیف، ماده 3، ماده 4، تعیین تکلیف اراضی، تعیین تکلیف ملک، تعیین تکلیف ساختمان، تعیین تکلیف زمین، آگهی فقدان سند، مفقودی سند مالکیت، فقدان سند زمین، ملک، باغ، ساختمان، آپارتمان، آگهی تبریک، انتصاب، قبولی کنکور، موفقیت، اختراع، قبولی دانشگاه، سالگرد ازدواج، شاگرد اولی، آگهی تسلیت، ترحیم، اعلام عزا، اعلام مراسم، هفتم، چهلم، سالگرد، اعلام مجلس ختم، آگهی ثبت شرکت، تغییرات شرکت، انحلال شرکت، تسویه، ثبت لوگو، ثبت آدرس، تغییر آدرس شرکت، آگهی تبلیغات در روزنامه، تبلیغات رنگی، تبلیغات در صفحه اول روزنامه، رپرتاژ، رپرتاژ خبری، رپرتاژ تبلیغاتی، گزارش عملکرد سازمان، شرکت ها، ارگان ها، ادارات، همایش ها، مسئولین، کارخانه ها، تولیدی ها و... و چاپ در روزنامه های کثیرالانتشار

چاپ آگهی روزنامه

پیمایش به بالا