ثبت و چاپ آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

آگهی های ثبتی

برای خواندن مقالات، روی نام آن کلیک کنید..

برای چاپ آگهی های ثبتی وسندی دکمه “ثبت آگهی آنلاین” در بالای صفحه را کلیک کنید..

و یا اینجا کلیک کنید..

آگهی تحدید حدود

آگهی تحدید حدود : آگهی تحدید حدود عبارت است از آگهی رسمی که به وسیله اداره ثبت صلاحیت دار منتشر می شود و هدف آن آگاهی مردم است از این موضوع که ملک معینی از طرف شخص یا اشخاص معینی مورد تقاضای ثبت واقع شده است تا هر کس ادعا یا اعتراض به آن تقاضا دارد در مورد قانونی دادخواست بدهد.

آگهی تحدید حدود ادامه مطلب »

پیمایش به بالا