گم شدن گذرنامه

گم شدن گذرنامه : گم شدن گذرنامه می‌تواند دردسرساز باشد و احتمال سوءاستفاده از گذرنامه مفقودی بسیار زیاد است در صورت مفقود شدن گذرنامه فوراً باید برای گرفتن گذرنامه المثنی اقدام کرد. در این مقاله به شرح کامل اقداماتی می‌پردازیم که در صورت گم شدن پاسپورت خود و به منظور گرفتن پاسپورت جدید باید انجام دهید.

گم شدن گذرنامه ادامه مطلب »