گم شدن کارت شناسایی نظامی

گم شدن کارت نظامی : در صورت گم شدن کارت نظامی شامل کارت شناسایی نیروی های نظامی و انتظامی، کارت شناسایی نیروهای امنیتی، حکمت کارت ، کارت بازنشستگی نیروهای مسلح و … ممکن است از طریق سوء استفاده از آنها خطرات زیادی هم برای دیگران ایجاد و هم صاحبان مدارک مذکور دچار مشکلات و دردسرهایی شوند که در زیر به آنها اشاره گردیده است.

گم شدن کارت شناسایی نظامی ادامه مطلب »