گم شدن کارت بیمه خودرو

گم شدن کارت بیمه خودرو : بیمه خودرو در ایران دو شکل دارد: بیمه بدنه ماشین و بیمه شخص ثالث
بیمه بدنه خودرو در واقع خسارت‌های کلی و جزئی واردشده به اتومبیل را پوشش می‌دهد و دربرگیرندۀ مواردی مثل سرقت، آتش‌سوزی و تصادفاتی می‌شود که به اتومبیل خسارت وارد می‌کنند. این نوع بیمه در قوانین کشور اختیاری است.

گم شدن کارت بیمه خودرو ادامه مطلب »