گم شدن وصیت نامه

گم شدن وصیت نامه : پیش از هرگونه توضیحی در خصوص وصیت نامه ، به مفقودی وصیت ‌نامه و مقررات مشخصی برای دادن آگهی مفقودی وصیت‌نامه می پردازیم. تنها با اعلام رسمی گم شدن وصیت ‌نامه است که می‌توان از سوء استفاده از وصیت ‌نامه جلوگیری کرد.

گم شدن وصیت نامه ادامه مطلب »