گم شدن فاکتورسیلندر خودرو

گم شدن فاکتورسیلندر خودرو : برای آگاهی از نحوه شماره گذاری سیلندر خودرو باید بدانید که شماره ‌گذاری سیلندر خودرو در شرکت‌های خودروسازی، انجام می‌ گردد و پس از شماره ‌گذاری سیلندر، خودرو برای مالک فرستاده می‌شود. لازم است فاکتور معتبر کارخانه را در مراجعه برای مراحل اداری به همراه داشته باشید.

گم شدن فاکتورسیلندر خودرو ادامه مطلب »