گم شدن کارت ملی

گم شدن کارت ملی: بر اساس آماری که از مفقودی مدارک از جمله مفقود شدن کارت ملی به دست آمده است بیشترین گم شدن مدارک مربوط به جا گذاشتن آنها در ادارات، بانکها و … می باشد. پس در نخستین گام همواره در چنین مراجعاتی که به ادارات و مکانهای مختلف داریم باید مراقب گم شدن کارت ملی خود باشیم. کارت ملی به عنوان یکی از اسناد هویتی هر فرد ایرانی محسوب می شود. با توجه به اینکه کارت ملی هوشمند به امضاء دیجیتال و ثبت اسکن اثرانگشت مجهز شده است اهمیت حفظ و نگهداری آن را دو چندان کرده است.

گم شدن کارت ملی ادامه مطلب »