گم شدن کارت بازرگانی

گم شدن کارت بازرگانی، در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن کارت بازرگانی خود باید فوراً گم شدن آن را گزارش دهید. برای این منظور، شما باید یک نوبت آگهی مفقودی کارت بازرگانی در یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار نشر بدهید

گم شدن کارت بازرگانی ادامه مطلب »