مفقودی برگ سبز خودرو

مفقودی برگ سبز خودرو : هر خودرویی دارای سه مدرک قانونی متفاوت به نام برگ سبز، سندکمپانی و کارت ماشین است که این سه دارای کارکردی مشابه هستند؛ هنگام خرید خودرو، دو سند مختلف به نام خریدار ثبت می‌شود سند اول به نام سند مالکیت خودرو می باشد که این سند توسط نیروی انتظامی صادر می شود و چون سبز رنگ است به آن برگ سبز خودرو می گویند….

مفقودی برگ سبز خودرو ادامه مطلب »