گم شدن گواهینامه

گم شدن گواهینامه : یکی دیگر از مدارک شناسایی مهم که به همراه داشتن آن برای تردد با خودرو برای راننده ها ضروری است گواهینامه می باشد ،اما درصورت مفقود شدن یا سرقت شدن آن، اقدامات بسیار مهمی باید انجام داد

گم شدن گواهینامه ادامه مطلب »