گم شدن شناسنامه

گم شدن شناسنامه : هرگاه شناسنامه خود را گم کرده‌اید، باید برای گرفتن شناسنامه المثنی در کمترین زمان ممکن اقدام کنید. شناسنامه جزو مدارک شناسایی بسیار مهم است. در صورت گم کردن شناسنامه برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی شما باید به سرعت مفقود شدن آن را گزارش دهید و حتی المقدور نسبت به ثبت آگهی مفقودی آن در روزنامه های کثیرالانتشار به منظور پیشگیری از سوء استفاده اقدام و بعد از آن برای اخذ شناسنامه المثنی به ادارات ثبت احوال مراجعه کنید.

گم شدن شناسنامه ادامه مطلب »