مفقودی کارت پایان خدمت

مفقودی کارت پایان خدمت : در این مقاله به شرح کامل اقداماتی می ‌پردازیم که پس از گم شدن کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی باید انجام دهید. همچنین چگونگی انتشار آگهی مفقودی کارت معافیت سربازی را توضیح می‌ دهیم.

مفقودی کارت پایان خدمت ادامه مطلب »