گم شدن مجوز سلاح

گم شدن مجوز سلاح : اسلحه بدون مجوز به عنوان قاچاق محسوب می شود بنابراین در صورتیکه مجوز یا جواز اسلحه در هر شرایطی سرقت یا مفقود گردد اعلام مفقودی آن در روزنامه کثیرالانتشار الزامی می باشد.

گم شدن مجوز سلاح ادامه مطلب »