آگهی تبریک

آگهی تبریک : همانطور که از نام این آگهی پیداست، شامل پیام تبریک فرد یا سازمانی به فرد و سازمان دیگر در پی انتصاب، کسب موفقیت، قبولی، رویداد و مناسبت و ایام خاطره انگیز می باشد.

آگهی تبریک ادامه مطلب »