ثبت و چاپ آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

گم شدن پروانه بهره برداری

سامانه هوشمند و آنلاین ثبت آگهی روزنامه

مفقودی پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری از سوی وزارت صنایع و معادن صادر خواهد شد و این مجوز در برخی از شهرها و شهرستانها از تاریخی که پروانه صادر می شود تا زمانی که واحد صنعتی مورد نظر، فعالیت داشته باشد دارای اعتبار خواهد بود.

نکته: پروانه ها در تهران ابتدا یک ساله صادر خواهد شد و پس از اینکه فعالیت واحد صنعتی برای وزارت صنایع و معادن به اثبات رسید به صورت سه ساله، پنج ساله و یا دائمی صادر می گردد.

 در صورتيكه پروانه بهره برداری مفقود گردد و اشخاص حقيقی يا حقوقی دارنده پروانه مذكور كتبا تقاضای پروانه بهره برداری المثني نمايند ضمن بررسی سوابق و مدارك و بازديد از محل استقرار و تأييد فعاليت توليدی آن واحد پروانه بهره برداری المثنی با همان مندرجات پروانه مفقود شده صادر می گردد.

پروانه بهره برداری المثنی

مدارک لازم جهت اخذ پروانه بهره برداری(المثنی) موسساتی که اصل پروانه آنها مفقود گردیده است:

_ درخواست کتبی مبنی بر مفقود شدن اصل پروانه
_ تصویر پروانه تاسیس مفقود گردیده
_ تعهد محضری مربوط به صدور المثنی
_ درخواست صدور پروانه بهره برداری
_ تكميل پرسشنامه صدور پروانه بهره برداری
_ كپی سند مالكيت يا قرارداد واگذاری زمين ، گواهی پايان كار يا اعلام ميزان پيشرفت فيزيكی از سوی شهرك های صنعتی به نام دارنده پروانه
_ ارائه دو نوبت آگهی مفقود شدن پروانه در روزنامه كثيرالانتشار هر يك به فاصله 15 روز از ديگری
_ فیش بانکی جهت صدور پروانه بهره برداری ( المثنی )

آگهی مفقودی پروانه بهره برداری

در صورت كامل بودن مدارك مراجعه بعدی پس از بازديد كارشناس يك هفته خواهد بود.

علاوه بر اینکه برای اخذ المثنی پروانه بهره برداری، ثبت و چاپ آگهی مفقودی در روزنامه های کثیرالانتشار ملزم بوده، احتمال اینکه از مدرک مفقود شدتان سوءاستفاده گردد محتمل بوده و در برخی موارد ضرر و زیان ناشی از مفقود شدن مدرک بدلیل سوءاستفاده از آن بسیار بالا می باشد پس برای اینکه بتوانید خود را از اتهام های احتمالی ناشی از مفقودی و سواستفاده از مدارک مفقودیتان برهانید بهترین راه و البته راه قانونی آن چاپ آگهی مفقودی در روزنامه های کثیرالانتشار می باشد.

ممکن است برای ما سوال شود که اگر علاوه بر پروانه بهره برداری، مدارک دیگری نیز مفقود شوند آنوقت چکار کنیم؟؟؟  مثلا اگر همه مدارکمان در یک کیف بوده و مفقود یا سرقت شده باشد باید چکار کنیم؟؟؟

آیا باید بصورت جداگانه آگهی مفقودی بزنیم؟

طبیعتا این سوالیست که این روزها پرسش خیلی از آنهایی است که مدارک متعددی را یکجا از دست داده اند؛ اما نگران نباشید ما برای شما راه حلی داریم:

اگر شما مدارک زیادی از دست داده اید و فکر اینکه احتمال سوءاستفاده از این مدارک محتمل است و یا الزام برخی از آنها برای ثبت آگهی مفقودی جهت گرفتن المثنی، شما را برآن داشته که هرچی سریعتر آگهی مفقودی مدارکتان را در روزنامه های کثیرالانتشار درج نمایید؛ کافی است به قسمت ثبت آگهی آنلاین در سایت دفتر روزنامه های کثیرالانتشار رفته و با انتخاب آگهی مفقودی تمام مدارکتان را یکجا، در یک کادر و فقط با هزینه همان یک کادر، ثبت و چاپ نمایید، علاوه بر آن یک نسخه از روزنامه به صورت رایگان با پست پیشتاز به آدرسی که در مراحل ثبت آگهی درج کرده اید برایتان ارسال می گردد.

همچنین اگر سوالی دارید می توانید با کارشناسان ما از طریق راه های ارتباطی درج شده در قسمت تماس با ما، گفتگو کنید.

گم شدن پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری ……………….. به تاریخ …………. صادره از …………… در تاریخ ………….. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

گم شدن پروانه بهره برداری
پیمایش به بالا