ثبت و چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

جاپ آگهی در روزنامهجامع ترین سایت ثبت آنلاین انواع آگهی در روزنامه ها و خبرگزاری ها

برای راهنمایی و مشاوره از آیکنپاسخگوی آنلایناستفاده کنید

سامانه آنلاین ثبت آگهی روزنامه

با هزینه مصوب "وزارت ارشاد کشور"

و ارسال رایگان روزنامه

ثبت سایر آگهی ها

ثبت سایر آگهی ها

1_ برای مشاهده آگهی و ثبت نهایی، فیلد “مشاهده و ثبت آگهی” را کلیک کنید.

2_ در انتخاب تاریخ پیشنهادی چاپ دقت کنید.

3_ پر کردن فیلد های (ضروری) الزامی است.

با توجه به اینکه در سامانه دفتر روزنامه های کثیرالانتشار، آگهی روزنامه بصورت هوشمند انجام می گردد برای ثبت آگهی روزنامه نیاز به ثبت مطابق متن خاصی نمی باشد و صرفا با تکمیل اطلاعات در فرم مربوطه، متن آگهی، بصورت هوشمند و مطابق متن استاندارد مورد تایید سازمانهای مربوطه ایجاد و چاپ می گردد.

ثبت آنلاین آگهی ثبت اسناد
پیمایش به بالا