ثبت و چاپ آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

ثبت آگهی روزنامه

جاپ آگهی روزنامهسامانه آنلاین ثبت انواع آگهی در روزنامه ها

            مشاوره و راهنمایی      02165579304 

مشاوره فوری     02165579304

ثبت آگهی

آگهی مناقصه

سامانه هوشمند و آنلاین ثبت آگهی روزنامه

آگهی مناقصه در روزنامه

هر پروژه ای که به مرحله مناقصه در می آید می بایست براساس قانون در روزنامه کثیرالانتشار نشر داده شود

می توان گفت مناقصه یک فرآیند رقابتی است که باید طبـق قانون تمامی شرکت ها و مراکز دولتی یا شرکت های خصوصی بزرگ نیاز خود را به صورت فراخوان اطلاع رسانی  نمایند و این نیـــاز ممکن است خرید کالا و مواد اولیه یا تجهیــزات باشد و یا ایـــن که نیاز به یـــک پیمانکار و خرید خدمات یک شرکت را داشته باشند.

مناقصه چیست؟

 که به طـور خلاصه تعریف مناقصه ؟ به هر نوع فراخوان عمومی که برای خریـــد بــــاشد مناقصه یا مناقصات می گویند. که در این روش خریــد خدمــــات یا تجهیزات با پیشنهادهای رسیده از سوی شـرکت کننده( مناقصه پذیر) که بدست مناقصه گزار می رسد.

پس از بررسی کمیت و کیفیت خدمات یا کالاها با در نظر گرفتن پایین ترین قیمت برنده مناقصه انتخــاب می گردد. از این رو بر همه شرکت های فعال سراسر کشور واجب است که از اطلاعات مناقصه دسته بندی شده در خصوص کــار و صنف و حتــــی تخصص خودشان باخبر باشند.

هر مناقصه ای می بایست مراحل قانونی  را طی کند تا به پیمانکار واگذار گردد. یکی از این مراحل آگهی و اطلاع رسانی است که باید به گونه ای که قانون آن را مشخص کرده انجام پذیرد.

براساس مفاد قانون هر مناقصه ای می بایست از طریق روزنامه کثیرالانتشار چاپ و آگهی گردد.

براساس ماده 1 دستورالعمل ماده 53 آیین نامه معاملات به صراحت گفته شده است آگهی مناقصه (مزایده) حداقل دونوبت در روزنامه های کثیرالانتشار کشور نشر داده شود.

چاپ آگهی مناقصه

جهت ثبت آنلاین آگهی مناقصه وارد بخش ثبت آگهی آنلاین در سایت دفتر روزنامه های کثیرالانتشار شده و با انتخاب ثبت آگهی مناقصه و درج اطلاعات مربوطه، آگهی مناقصه تان به صورت هوشمند، فوری و آنلاین ثبت و در اسرع وقت برای چاپ ارسال می گردد.

در صورت داشتن سوال و یا به منظور کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما، از طریق بخش تماس با ما، ارتباط بگیرید.

آگهی مناقصه

دهیاری روستای گلدسته بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نظر دارد پروژه عملیات اجرایی و بازپیرایی بوستان فدک روستای گلدسته را در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت دوم (۱۴۰۲/۰۴/۰۱)تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳با در دست داشتن مدارک خود (معرفی نامه با مهر و امضای شرکت/کپی کارت ملی/مهرشرکت) و ارائه فیش به مبلغ  پنج میلیون ریال به شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۳۷۸۰۴۴ بنام دهیاری گلدسته واریز و در وقت اداری(۸ الی ۱۳:۰۰) جهت دریافت اسناد، به نشانی:بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه ، گلدسته ،خیابان شهید رجائی،ساختمان دهیاری -تلفن تماس : …………021 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.

۱- اعتبار برآورد اولیه پروژه  ………………. ریال که به حروف ……………………………. ریال می باشد که مدت قرار داد آن شش ماه شمسی پیش بینی شده است.

۲- مبلغ سپرده معادل ۵% برآورد معادل ……………….  ریال که به حروف ……………………….. ریال

۳ – سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد

  ۴- به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد

۵- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود

۶- رتبه مورد نیاز ۵ ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۷- داشتن حداقل ۳ کار مشابه و ارائه مستندات مربوط به آن و حسن انجام کار از قراردادهای انجام شده

۸- کارفرما در رد یا قبول نمودن پیمانکار مختار می باشد

تاریخ انتشار نوبت اول :۲۴ /۱۴۰۲/۰۳

تاریخ انتشار نوبت دوم و دریافت اسناد : ۱۴۰۲/۰۴/۰۱الی ۱۴۰۲/۰۴/۱۳

زمان بازدید از پروژه:۱۴۰۲/۰۴/۱۳

زمان تحویل اسناد : ۱۴۰۲/۰۴/۱۷تا پایان ساعت اداری.(۱۴۰۲/۰۴/۱۴الی ۱۴۰۲/۰۴/۱۷)

زمان بازگشایی پاکات: ۱۴۰۲/۰۴/۱۸

 

آگهی مناقصه
پیمایش به بالا