ثبت و چاپ آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

آگهی مفقودی در روزنامه

سامانه هوشمند و آنلاین ثبت آگهی روزنامه

چاپ آگهی مفقودی

همانطور که از نام این آگهی پیداست، نوعی اطلاع رسانی در پی گم شدن شی، مدرک، جاندار و… را شامل می شود.

با توجه به حساسیت این روز های جوامع و ارگان ها در نگهداری مدارک شخصی، خصوصی و سازمانی و همچنین حساسیت فردی انسان ها در نگهداری اشیا و وسایل گرانبها؛ می توان به اهمیت نگرانی پس از مفقودی اشیا و مدارک پی برد.

در این بین به سبب سوء استفاده های بی شماری که از مدارک شخصی و ارگانی افراد، پس از مفقود و یا سرقت شدن صورت گرفته است، ارگان ها و دولت ها را برآن داشته تا ساز و کار و راه حلی برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از این مدارک مفقودی و یا مسروقه را ایجاد کنند.

دولت های مختلف، ساز و کارهای مختلفی ارائه و در جوامع خود تبیین و اجرا کردند.

کشور ایران نیز با توجه به اهمیت موضوع، دست به کار شده و همانند برخی از کشور ها اینچنین تبیین و به قانون آورد که “هرگاه مدرک شخصی مفقود و یا به سرقت برود باید آن را به تمام مردم اطلاع رسانی کند”.

چرا؟ تا به عنوان مثال همه بدانند که سند مالکیت “احمد احمدی زادگان اصل پایین دهی” مفقود گردیده تا اگر کسی که آن مدرک را پیدا کرده و یا به سرقت برده است، خواست از آن سند سوء استفاده کند، با او وارد معامله نشوند.

از طرفی فرد یابنده یا سارق، چون می داند که چنین ساز و کاری در کشور هست که در صورت مفقودی و یا به سرقت رفتن مدرکی، میتوان آن را به عموم مردم اطلاع رسانی کرد پس در صدد سوءاستفاده از آن بر نمی آید و یا راه های سوء استفاده و جرم آن، کم می شود.

حتما ممکن است برایتان سوال پیش بیاید که چطور می توان به عموم مردم اطلاع رسانی کرد؟

جواب این است که در هر کشور و جوامعی ممکن است راه های اطلاع رسانی متفاوت باشد اما این روزها در اکثر کشورها، رسانه های صوتی و تصویری و سپس مکتوب از پذیرش مخاطبان بسیار بیشتری برخوردار هستند. البته با توجه به گسترش اینترنت و پیشرفت جوامع و همه گیری استفاده از وسایل الکترونیکی نظیر تلفن همراه، فضای مجازی در برخی از جوامع بیشترین مخاطب را به خود اختصاص داده است.

اما با توجه به این موضوع که هنوز برخی از آحاد مردم توانائی استفاده از تلفن همراه و بکارگیری از اپلیکیشن های اطلاع رسانی را ندارند پس استفاده از رسانه های صوتی و تصویری و مکتوب اولویت معرفی دولت ها برای اطلاع رسانی به تمام آحاد مردم می باشد.

از طرفی دیگر بین رسانه های صوتی و تصویری و رسانه های مکتوب، با توجه به گرانی خیلی زیاد استفاده از فضای رسانه های صوتی و تصویری نسبت به رسانه های مکتوب، می توان استفاده از رسانه های مکتوب را برای تمامی اقشار جامعه، مناسب و قابل استفاده دانست.

ازین رو چاپ آگهی مفقودی در روزنامه های کثیرالانتشار راهی آسان برای اطلاع رسانی عمومی و سندی معتبر برای تبرئه صاحبان مدارک مفقود و یا سرقت شده در صورت سوءاستفاده از مدارک آنها برای ارائه در مراجع قانونی و همچنین الزام برای گرفتن المثنی مدارک هویتی و ارگانی نظیر: برگ سبز خودرو، سند کمپانی خودرو، سند مالکیت املاک، مدارک تحصیلی، فاکتور های سازمانی و…. معرفی شده است.

روش ثبت آگهی مفقودی

با توجه به آنکه آگهی مفقودی صرفا  باید در صفحات اصلی روزنامه های کثیرالانتشار صبح کشور چاپ گردد و هم اینکه هر آگهی مفقودی مختص به هر مدرکی لزوما باید یک سری از اطلاعات مربوط به آن مدرک را در خود جای دهد تا از اعتبار قانونی مدنظر بهره مند گردد پس نیازمند سامانه آنلاین ثبت آگهی روزنامه است که بتواند بنا به نیاز هر مدرک مفقود شده، هم اطلاعات مورد نظر را به درستی از شما بخواهد و هم در جای گذاری کلمات نهایت دقت را بکار ببرد و در نهایت آگهیتان را در صفحات اصلی روزنامه کثیرالانتشار صبح کشور به چاپ برساند.

برای این منظور ابتدا به قسمت ثبت آگهی آنلاین  در همین سایت(دکمه قرمز بالای صفحه را کلیک کنید) رفته و وارد بخش “آگهی مفقودی” بشوید سپس بعد از وارد کردن مشخصات و اطلاعات خواسته شده تا مراحل آخر پیش بروید. ما با جای گذاری کردن اطلاعات شما داخل متن آگهی استاندارد، متن تنظیم شده را برای چاپ در روزنامه کثیرالانتشار صبح کشور ارسال می کنیم. البته شما می توانید متن دلخواه خودتان یا تهیه شده توسط کارشناسان، ارگان ها، دانشگاه ها و… را هم وارد کنید تا فقط همان متن مدنظرتان برای چاپ ارسال گردد.

آگهی مفقودی در روزنامه

کارت ملی شمیم نور آسمانی فرزند خوش چهره با کد ملی 0111111111 و شماره شناسنامه 0101 صادره از ایران در تاریخ 01/01/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

ثبت آگهی مفقودی
پیمایش به بالا